Lokallivet

Kontaktpersoner

 

Præsident

Lene Andersen

Tlf. 2032 8352 e

Mail: leneandersen@sol.dk 

 

Vicepræsident

Mie Anna Lykke Sjølin Larsen

Mobil: 28197040

ternelarsen@mail.dk

 

 

Skatmester (kasserer)

Henning Andersen

Tlf. 24 45 29 71

Mail: henningandersen.ha@gmail.com

 

 

Sekretær

Tove Dinesen

Tlf. 51521643

Mail tovegissel@gmail.com 

 

 

Kontaktperson Telefonkæde og kirkebladsuddeling

Lene Andersen

Tlf. 20328352

Mail: Mail: leneandersen@sol.dk

 

 

 Lidt om klubben

Halsnæs Y´s Men´s Club er en gruppe, der mødes hver anden onsdag til spændende møder med foredrag, debat og planlægning af kommende opgaver.

Klubben mødes normalt på Strandgården, Søndergade 80, 3390 Hundested.

 

Klubbens formål er at danne ramme om et godt fællesskab og at være hinandens netværk. Klubben har samtidig til formål at yde både praktisk og økonomisk bistand - først og fremmest for kristent børne- og ungdomsarbejde, men også for andre formål, som klubben finder det relevant at støtte.

 

Klubbens værdigrundlag er det kristne budskab.

 

Halsnæs Y´s Men´s Club er en del af et verdensomspændende fællesskab under navnet Y´s Men.

I praksis har klubben jævnligt kontakt til andre Y´s Men´s klubber – primært i Nordsjælland.

Halsnæs Y´s Men´s Club indbyder jævnligt til møder med offentlig adgang. Disse møder vil  være omtalt her på klubbens hjemmeside.

 

 

 

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som Loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

3.400 medlemmer i mere end 140 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.